Нормативно-правова база у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності

1. Закони України:

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

 Закон України “Про географічні назви”

2. Постанови Кабінету Міністрів України:

№765 від 19.09.2018 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру”

№836 від 08.11.2017 “Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів”

№15 від 14.01.2015 “Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру”

 №661 від 04.09.2013 “Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування”

 №646 від 07.08.2013 “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” 

№622 від 11.05.2006 “Про затвердження Положення про Державний реєстр географічних назв”

№1259 від 22.09.2004  “Деякі питання застосування геодезичної системи координат”   

№2359 від 22.12.1999 “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84”

№1344 від 22.07.1999 “Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України”

№1075 від 13.07.1998 “Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок”

№661 від 20.06.1996 “Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України”

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

№ 1021-р від 21.11.2007 “Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” 

4. Накази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

13.08.2019 N468 “Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 листопада 2018 року N543”

від 12.11.2018 №543  “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання субєктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності”  

від 16.03.2017 № 139 “Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення апаратури супутникових радіонавігаційних систем”

від 02.12.2016 № 509  “Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою”

від 03.11.2014 № 45 “Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі” 

від 29.07.2014  № 282 “Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях” 

від 11.06.2014 № 219 “Про затвердження обліково-реєстраційних форм Державного реєстру географічних назв” 

від 11.02.2014 № 65 “Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт”  

5. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98) 

6. Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1 000000 

7. Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000,  1:2000, 1 : 1000 та 1:500

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.