ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2016 р. № 205

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835 та від 17 жовтня 2012 р. №1051

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. №835:

1) пункт 2 постанови доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.”;

2) у додатках до постанови:

додаток 1 викласти в такій редакції:

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2016 р. № 205)

РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державною службою з питань геодезії,
картографії та кадастру та її територіальними органами
платних адміністративних послуг

Найменування послуги Розмір плати за надання послуги
1. Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку) 3 відсотки кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 грн.
2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягів з Державного земельного кадастру про:
землі в межах адміністративно-територіальних одиниць 0,06 розміру мінімальної заробітної плати

обмеження у використанні земель

0,055 розміру мінімальної заробітної плати

 

земельну ділянку 0,05 розміру мінімальної заробітної плати
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 0,06 розміру мінімальної заробітної плати
3) викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 0,03 розміру мінімальної заробітної плати
3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру 0,03 розміру мінімальної заробітної плати
4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:
земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:2000—1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000—1:10000 за межами населених пунктів) 0,065 розміру мінімальної заробітної плати
частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки 0,07 розміру мінімальної заробітної плати
координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) 0,065 розміру мінімальної заробітної плати
бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:5000—1:10000 за межами населених пунктів) 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
5. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення 0,13 розміру мінімальної заробітної плати”;

у додатку 2:

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: Закон України “Про Державний земельний кадастр”
1) витягів з Державного земельного кадастру про:
землі в межах адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)”;

доповнити додаток пунктом 91 такого змісту:

“91. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”;

 

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про: Закон України “Про Державний земельний кадастр”
земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:2000—1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000—1:10000 за межами населених пунктів)
частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки
координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів)
бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:5000—

1:10000 за межами населених пунктів)”;

у пункті 11 у графі “Найменування послуги” слова “, яка була допущена” виключити;

доповнити додаток 3 пунктами 22 і 23 такого змісту:

“22. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок Закон України “Про Державний земельний кадастр”
23. Проведення експертизи пропозицій та рішень органів державної влади щодо найменування або перейменування географічних об’єктів Закон України “Про географічні назви”.