Відповідно до ст. 38 Закону України “Про державний земельний кадастр”

РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державною службою з питань геодезії,
картографії та кадастру та її територіальними органами
платних адміністративних послуг

Найменування послуги Розмір плати за надання послуги
1. Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку) 3 відсотки кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не менше 20 грн
2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягів з Державного земельного кадастру про:
землі в межах адміністративно-територіальних одиниць 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

обмеження у використанні земель

0,055 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

земельну ділянку 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3) викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копії документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:
земельні угіддя (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:2000—1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000—1:10000 за межами населених пунктів) 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки 0,07 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
бонітування ґрунтів (за 1 кв. дециметр плану масштабу 1:5000—1:10000 за межами населених пунктів) 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
5. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб