Наказ про декларування

Державним службовцям, які перебувають у декретній відпустці, про обов’язки щодо декларування доходів і видатків

Звільненим працівникам, які припинили державну службу, про подання декларацій

Практичний порадник НАЗК “Як писати нормативно-правові акти без корупції”

Наказ №389 від 17.11 2023 “Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині своєчасного подання декларацій”
Особливості подачі декларацій захисниками й захисницями, як декларувати «бойові» та закордонні рахунки
Декларування: що змінилося при повідомленні про суттєві зміни в майновому стані
Відновлення декларування: які декларації портібно подавати
Практичний посібник по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації “Організація роботи з декларування у державному органі”
“Організація роботи з декларування у державному органі” (продовження)
Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»
Верховна Рада України відновила е-декларування
Декларування та подання інших документів до Реєстру під час воєнного стану
Щодо подання декларації кандидата на посаду та проведення спеціальної перевірки

Оновленні роз’яснення щодо декларування у 2022 році, які розміщено на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції положень статті 54 Закону України «Про запобігання корупції» та накази Національного агентства з питань запобігання корупції, які набрали чинності з 01.12.2021

Методичні рекомендації щодо впровадження механізму заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”

Наказ “Про затвердження Методичних рекомендацій”

Методичні рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в Головному управлінні Держгеокадастру у Черкаській області

Додаток-1 Додаток-2 Додаток-3 Додаток-4 Додаток-5

Гарантії державного захисту викривачів
Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю від 01.04.2020 №2 (повний текст)
Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю від 13.02.2020 №1 (повний текст)
Наказ про затвердження Методичних рекомендацій із врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Держгеокадастру, керівників і заступників керівників територіальних органів Держгеокадастру, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та осіб, які входять до складу колегіальних органів Держгеокадастру

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019-2020 роки, затверджена наказом Держгеокадастру від 22.04.2018 № 120
План заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області
Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік, затверджена наказом Держгеокадастру від 25.04.2018 № 68 (в редакції наказу Держгеокадастру від 03.08.2018 № 122)

ЩО ТАКЕ КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

       Корупційне правопорушення – умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною в розділі першому статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке Законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

      Корупція – використання особою, зазначеною в розділі першому статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень і пов’язаних із цим можливостей із метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в у розділі першому статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

       Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

КОГО МОЖНА ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

       Згідно з розділом 1, ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюються дія цього закону, є:

 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

    а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його перший заступник і заступник, Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їхні заступники, голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, голова Національного банку України, голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

    б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

    в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

  г) військові посадові особи Збройних сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України й інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;

  ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі й присяжні (під час виконання ними цих функцій);

    д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

    е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

   є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

    ж) члени Центральної виборчої комісії;

    з) поліцейські;

  и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

    а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті;

   б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);

   в) представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України “Про державну службу”;

 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, – у випадках, передбачених цим Законом.

Шановні громадяни!

   Повідомляємо, що в разі вимагання посадовими (службовими) особами Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області та його структурних підрозділів у районах хабара або іншої неправомірної вигоди, зловживання владою або службовими повноваженнями вам необхідно про цей факт повідомити Управління запобігання та протидії корупції Держгеокадастру України (тел. (044) 275-65-88) або сектор запобігання та протидії корупції Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області: тел. (0472) 36-07-32.

  Відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до 2 років.

        Також відповідно до статті 369 Кримінального кодексу України пропозиція службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи якоїсь дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років.

         Надання службовій особі або третій особі неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, зі спеціальною конфіскацією.

      Особа, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди й після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.