9 червня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 590 «Деякі питання використання Європейської вертикальної референцної системи (EVRS)», розроблену Держгеокадастром спільно з Мінагрополітики.

Цією постановою врегульовано питання використання на території України Європейської вертикальної референцної системи – European Vertical Reference System (EVRS) з 1 січня 2026 року, на заміну морально застарілій Балтійській системі висот 1977 року, яка не забезпечує належну точність та зв’язок з єдиною системою висот, що використовується європейськими країнами.

Для використання на території України Європейської вертикальної референцної системи (EVRS) Держгеокадастр протягом 2023–2025 років буде виконувати комплекс робіт щодо включення нівелірної (висотної) мережі України до Об’єднаної європейської нівелірної мережі – United European leveling network (UELN), що створена на основі національних висотних мереж країн Євросоюзу, і яка реалізує Європейську вертикальну референцну систему, вихідними пунктом якої є нуль Амстердамського футштока.

Реалізація зазначеної постанови Уряду сприятиме подальшій інтеграції національної інфраструктури геопросторових даних до глобальної та європейської інфраструктури геопросторових даних.