На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року  № 1118 «Питання функціонування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» і наказу Держгеокадастру від 24.11.2020 р. № 504 «Про ліквідацію та утворення територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» з 30 листопада 2020 року Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області перебуває в стані ліквідації як юридичної особи публічного права.

Згідно з законодавством у кредиторів є два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи, щоб звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області з вимогами, якщо такі є.

Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України повноваження юридичної особи, яка перебуває в стані ліквідації, покладаються на комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора. Наказом Держгеокадастру від 24.11.2020 р. № 504 «Про ліквідацію та утворення територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» головою комісії з ліквідації Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області призначено Ігоря Віштака – начальника Головного управління, заступником голови комісії з ліквідації – Дмитра Мироненка, заступника начальника Головного управління.

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області здійснюватиме свої повноваження та функції до утворення відповідних територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держгеокадастру.