Державна експертиза землевпорядної документації (далі – державна експертиза) – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їхньої відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.

    Об’єктами державної експертизи є документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали й документація Державного земельного кадастру.

     Замовниками державної експертизи є органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування, землевласники, землекористувачі, підприємства, установи, організації та громадяни, заінтересовані в проведенні такої експертизи, а також розробники об’єктів державної експертизи.

     Державна експертиза проводиться до затвердження органами державної влади, місцевого самоврядування чи власниками землі відповідної землевпорядної документації або до прийняття рішення про набуття, зміну та припинення прав на землю й видачі документів, що посвідчують права на неї.

       Обов’язковій державній експертизі підлягають:
– загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;
– схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;
– проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень;
– проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
– проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;
– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
– проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
– проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
– проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
– технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

       Розмір плати за проведення державної експертизи становить 3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень.

    Для реєстрації об’єктів державної експертизи в Головному управлінні Держгеокадастру у Черкаській області потрібно мати:
– заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи за формою згідно з додатком 1 до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217 (далі – Методика);
– копію договору та кошторису на виготовлення землевпорядної документації, завірених підписом і печаткою розробника об’єкту експертизи (стаття 39 Закону України “Про державну експертизи землевпорядної документації”);
– документацію пронумерувати, прошити та скріпити печаткою розробника у відповідність до підпункту 3.3.2 Методики;
– додатки привести у відповідність до п. 3.3.2 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391.

     Усі основні документи й матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:
– додатки та передбачені законодавством погодження, а також висновок Комісії з розгляду питань, пов’язаних із погодженням документації із землеустрою повинні бути підписані керівником відповідального органу (організації), скріплені його печаткою й мати термін дії;
– графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;
– кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;
– кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;
– письмова згода землекористувача в разі вилучення земельної ділянки, що перебуває в користуванні інших осіб, повинна бути засвідчена нотаріально;
– документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;

      При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому разі документацію повертають замовнику на доопрацювання без реєстрації.

   Прийом документації для проведення експертизи та видача висновків проводиться з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години (телефон для довідок 65-73-71).