Державний фонд  документації  із  землеустрою  формується  на основі збору,  обробки,  обліку матеріалів, отриманих у результаті здійснення землеустрою.

Документація із  землеустрою Державного фонду документації з землеустрою  є  державною  власністю  і  не  може  передаватись у приватну власність.

Доступ до матеріалів Державного фонду  документації  із землеустрою,  що  становлять   державну   таємницю, здійснюється відповідно до закону.

Розробники документації із землеустрою зобов’язані безоплатно передавати копії  матеріалів  у  Державний  фонд  документації  із землеустрою.  Використання  цих  матеріалів  дозволяється  лише з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

Положення  про  Державний  фонд  документації  із землеустрою затверджено постановою  Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553.

Юридичні та фізичні особи  мають  право  користуватися матеріалами Державного  фонду  документації  із   землеустрою з дотриманням вимог Закону України «Про землеустрій»,  інших законів України й Положення про Державний фонд документації із землеустрою

При користуванні документацією з Державного фонду документації з землеустрою забороняється:

  • копіювання топографічних,  картографічних,  аерозйомочних та інших матеріалів без відповідного на те дозволу;
  • передача вихідних матеріалів  (їхніх  копій)  іншим  особам  без спеціального дозволу,  якщо це не передбачено умовами користування відповідними матеріалами;
  • передача документації   з   землеустрою,   яка   є    носієм відомостей,  що становлять державну таємницю, організаціям, які не мають належних умов для забезпечення її зберігання.