Завдання, які очікують на головного спеціаліста:

здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності та в частині родючості ґрунтів;

обстеження земельних ділянок, що підлягають рекультивації, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без розробленого в установленому законом порядку робочого проекту землеустрою;

підготовка для внесення в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства;

здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою та вжиття заходів щодо її відшкодування в установленому законодавством порядку;

здійснення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Управління з контролю за використанням та охороною земель.

Ви нам підходите, якщо:

знаєте земельне законодавство, законодавчі й нормативно-правові акти у сфері здійснення контролю за використанням та охороною земель;

можете працювати самостійно й у команді;

уважні до деталей;

комунікативні й ініціативні;

готові вдосконалюватись і розвивати професійні здібності.

Обов’язкові вимоги:

громадянство України;

вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;

вільне володіння державною мовою.

 Умови оплати праці:

посадовий оклад – 13 633 грн;

доплати за ранг державного службовця й вислугу років на державній службі

Умови відбору та призначення на посаду:

призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Ми чекаємо на резюме кандидатів (приклад форми ( .docx , 14.43 Кб ) до 10 червня 2024 року на електронну адресу: kadry.ck@land.gov.ua

За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду з начальником Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області

У разі виникнення запитань звертайтеся до Управління персоналом за тел. (0472) 55 50 35