Боротьба з проявами корупції та зловживаннями в земельній сфері – один із пріоритетних напрямів роботи Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

         На виконання вимог Законів України від 10.12.2015 року № 889-VIIІ «Про державну службу», від 14.10.2014 року № 1700-VIІ «Про запобігання корупції» та від 07.04.2011 року № 3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», від 14.05.2013 року № 224-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», від 16.05.2013 року № 245-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідності з Кримінальним процесуальним кодексом України», Указів Президента України від 06.02.2003 року за №84 «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією» й від 09.02.2004 року № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам та корупції»,  Постанов Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 року № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції», від 08.12.2009 року № 1419 «Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції» в структурних підрозділах і Головному управлінні Держгеокадастру у Черкаській області (далі – Головне управління) проводиться відповідна робота щодо запобігання корупційним проявам у сфері регулювання земельних відносин і на виконання пункту першого протокольного доручення Міністерства АПК за підсумками наради від 30 березня 2015 року.

       У Головному управлінні за 12 місяців 2016 року не зафіксовано фактів корупційних діянь.

        Наказом Головного управління від 19 січня 2016 року № 15 затверджено План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Головному управлінні на 2016 рік.

        Наказом від 16 січня 2015 року № 5 Головного управління запроваджено невідкладне інформування Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області в разі складання правоохоронним органом протоколу про адміністративне правопорушення, вчинене працівником Відділу в ході службової діяльності, затримання за підозрою у вчиненні злочину або під час отримання хабара посадовою особою, порушення кримінальної справи щодо посадової особи, направлення кримінальної справи щодо посадової особи до суду для розгляду її по суті, одержання подання органу дізнання, слідчого, прокурора в кримінальній справі про вжиття заходів для усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, винесення постанови суду про притягнення до відповідальності посадової особи. На підставі вищезазначеного наказу на виробничих нарадах Головного управління обговорюються питання неухильного виконання вимог антикорупційного законодавства.

      На інформаційних стендах Головного управління й у місцевих друкованих засобах масової інформації розміщено інформацію про посадових осіб Держгеокадастру України, Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області та структурних підрозділів Головного управління, відповідальних за антикорупційну роботу, яким можна повідомити про вчинення корупційного діяння.

      У Головному управлінні  здійснюється перспективне та поточне планування заходів, що мають на меті організацію й контролюючу роботу щодо запобігання проявам корупції серед працівників. Питання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та «Про державну службу» постійно розглядаються на виробничих нарадах з керівниками структурних підрозділів Головного управління. В Головному управлінні чітко дотримуються вимоги законів України «Про державну службу», «Про звернення громадян» і Кодексу законів про працю України.

      Головне управління для забезпечення відкритості та прозорості своєї діяльності, інформування й роз’яснення населенню вимог земельного законодавства повсякчас публікує статті роз’яснювального характеру у місцевій пресі, графіки прийому громадян, на інформаційних стендах Головного управління розміщено графіки прийому громадян, що здійснює керівництво Головного управління, телефони «гарячих ліній», Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру України, Урядової лінії, а також матеріали щодо регулювання земельних відносин і боротьби з корупцією, що постійно оновлюються.

      Головне управління та структурні підрозділи систематично проводять семінари-навчання, зустрічі з представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у засобах масової інформації розміщують статті, зокрема, у районних та обласних газетах.

        За 12 місяців 2016 року проведено 255 нарад, семінарів-навчання й зустрічей із представниками органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, засобів масової інформації. Розміщено 93 статті в засобах масової інформації та проведено 43 виступи по радіо й телебаченню.

     На виробничих, позачергових і тематичних нарадах відповідальним за здійснення аналітичної роботи, опрацювання та кодифікацію відповідної інформації щодо проявів корупції, хабарництва й інших службових зловживань неодноразово наголошується про відповідальність державних службовців і дотримання вимог трудової дисципліни, присяги державного службовця, якісний стан розгляду заяв, скарг і пропозицій громадян та юридичних осіб.

       Питання дотримання антикорупційного законодавства й реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, перебувають на постійному контролі в структурних підрозділах і Головному управлінні.