Кабінет Міністрів України постановою від 30 грудня 2022 року № 1486 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 801» надав можливість виконавчим органам сільських, селищних, міських рад реалізувати законодавчо визначені повноваження в частині оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, пов’язаної із використанням та охороною земель, і визначення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання й охорони земель. Зазначена постанова набрала чинності 4 січня 2023 року, опубліковано у виданні “Урядовий кур’єр” №2.

Статтею 188 Земельного кодексу України визначено, що державний контроль за використанням та охороною земель в обсязі, визначеному законом, також здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад набувають установлених законом повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у разі прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.

Згідно із статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, що здійснюють державний нагляд (контроль) у межах делегованих законом повноважень органів виконавчої влади в частині використання та охорони земель, визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджуються відповідно до цього Закону.

Тепер реалізація прийнятої Урядом постанови сприятиме ефективному і прозорому здійсненню планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері використання та охорони земель виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.