Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їхнє цільове призначення та обмеження у використанні. Кадастр містить дані про кількісну та якісну характеристику земель, їхню оцінку, розподіл між власниками й користувачами.

      Система Державного земельного кадастру дає можливість оперативно отримувати необхідну інформацію про земельні ділянки на всій території України. Відомості до цієї бази даних вносять, перевіряють, систематизують і  упорядковують за єдиними, чітко визначеними правилами. Завдяки використанню під час адміністрування Державного земельного кадастру сучасних інформаційних технологій, відомості про землі є доступними як фахівцям, що працюють у сфері земельних відносин, так і зовнішнім користувачам, кількість яких постійно збільшується.