Порядок передачі земельних ділянок в оренду передбачено статтею 124 Земельного кодексу України (далі – Кодекс).
Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки.
Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам, визначеним частинами другою, третьою статті 134 Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 Кодексу.
Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах передбачено Главою 21 Кодексу.
У випадку проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності зацікавлені особи вправі подати відповідну заяву та документи, передбачені статтею 137 Кодексу, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення виконавцю земельних торгів (суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення).