Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» № 2698. Цей Закон знаменує перехід від запровадженого в умовах воєнного стану тимчасового порядку передачі в користування (оренду) сільськогосподарських земель, коли не функціонували Державний земельний кадастр і Державний реєстр речових прав та не проводилися електронні земельні аукціони, до довоєнного прозорого порядку такої передачі.

Із введенням цього Закону в дію запроваджуються такі норми:

 • передача в оренду сільськогосподарських земель здійснюватиметься за умови реєстрації ділянок у Державному земельному кадастрі, а прав на них – у Державному реєстрі речових прав. А раніше передані в оренду сільськогосподарські землі без внесення відомостей у зазначені кадастр і реєстр підлягають реєстрації протягом двох місяців.
 • встановлені пунктом 27 Перехідних положень Земельного кодексу України особливості правового регулювання земельних відносин щодо укладення договорів оренди земельної ділянки, передачі прав землекористування, встановлення і зміни цільового призначення земельних ділянок у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено на всій території України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, застосовуються через 30 робочих днів із дня прийняття такого рішення і діють до дня прийняття зазначеним органом рішення про відновлення функціонування Державного земельного кадастру.
 • відновлено передачу в користування сільськогосподарських земель державної і комунальної власності на земельних аукціонах.
 • припиняється автоматичне (без згоди сторін договору) поновлення договорів на користування земельними ділянками, термін дії яких закінчився після введення воєнного стану.
 • надається право громадянам та юридичним особам, які набули право постійного користування земельними ділянками, але відповідно до Земельного кодексу України не можуть бути суб’єктами такого права, можливість викупити такі земельні ділянки із розстроченням платежу.
 • дозволяється в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію тих земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності, і земельних ділянок, які передані громадянам у користування до набрання чинності Земельним кодексом України.
 • дозволяється розміщення об’єктів виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.
 • скасовується відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, які сплачувалися внаслідок вилучення сільськогосподарських угідь із господарського обігу, а також при погіршенні якості земель.
 • врегульовується питання внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель на підставі документації із землеустрою в галузі охорони земель.

Удосконалення законодавства щодо охорони земель сільськогосподарського призначення передбачає розробку робочих проектів землеустрою та внесення до Державного земельного кадастру відомостей, необхідних для обліку кількості порушених земель, зокрема пошкоджених внаслідок агресії російської федерації, необхідних заходів для проведення робіт з відновлення й надасть можливість оцінити розмір пошкоджень і необхідну суму для їхнього відновлення.

Крім того, зазначеним законом започатковано зміну концептуальних засад функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України – відтак буде відкрито можливість приймання картографічних матеріалів (зокрема топографічні плани та карти всього масштабного ряду від 1:500 до 1:1 000 000) через геоінформаційну систему в режимі онлайн.

Основні концептуальні принципи функціонування Картфонду такі:

 • Картфонд є невід’ємною складовою національної інфраструктури геопросторових даних
 • ведення картфонду в електронному вигляді, а перевірка і валідація матеріалів, що передаються суб’єктами, буде відбуватись автоматично
 • забезпечення доступу сертифікованим інженерам-геодезистам для здійснення автоматизованої перевірки (валідації) відповідності електронного документа, що містить відомості про результати топографо-геодезичних і картографічних робіт в електронній (цифровій) формі, а за результатами перевірки формується електронний протокол перевірки з описом помилок (за наявності).

Важливо, що зручний доступ і користування відомостями Картфонду дозволять оперативно отримувати необхідні картографічні матеріли органами державної влади та місцевого самоврядування. Крім цього, спрощений цифровий підхід до передачі картографічних матеріалів сприятиме їхньому належному обліку й уникненню дублювання аналогічних за змістом робіт і фінансових ресурсів у майбутньому.