Заява (клопотання) для проведення державної експертизи землевпорядної документації

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області
__________________________________________
(П. І. Б. (назва) замовника експертизи та його адреса)
__________________________________________
__________________________________________

ЗАЯВА (для фізичної особи)
КЛОПОТАННЯ (для юридичної особи)

        Прошу провести ______________________________ ____________________________ державну
(обов’язкову, добровільну)                  (первинну, повторну, додаткову)експертизу ________________________________________________________
(назва документації)________________________________________________________.Документація розроблена _________________________________________________________
(назва розробника документації)_________________________________________________________
на замовлення _________________________________________________________
(назва замовника документації)на підставі договору _________________________________________________________.
(дата та номер договору на виготовлення відповідної документації)Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором становить _____________ грн. ____ коп., у тому числі ПДВ – _____________ грн. ____ коп.Оплата за проведення державної експертизи гарантується.Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___ аркуші(ах).

Замовник державної експертизи

___________________________
(дата подання заяви (клопотання))
____________________________________
(прізвище та ініціали фізичної особи або посада,
прізвище та ініціали керівника юридичної особи)
____________________________________
(підпис замовника експертизи)М. П. (за наявності)