31 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 22 травня 2022 року № 2268-IX «Про внесення змін до пункту 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (далі – Закон), опублікований у виданні “Голос України” від 31.05.2022 р. — №  113.

Закон вносить зміни до пункту 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року № 1423-IX, а саме:

в абзаці четвертому слово та цифри «пункту 16» замінити словами та цифрами «пункту 16 (крім положень щодо розміщення стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами)»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«пункту 16 (в частині положень щодо розміщення стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами) розділу I цього Закону, який набирає чинності через п’ятнадцять місяців з дня опублікування цього Закону».

Отже до прийняття Закону зміни до Закону України «Про охорону культурної спадщини», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року № 1423-IX набрали чинність 26 травня 2022 року.

Законом передбачено відтермінування набрання чинності окремих положень Закону України «Про охорону культурної спадщини» в частині розміщення стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами до 26 серпня 2022 року.