Кадастровий номер земельної ділянки – це унікальний код, який не повторюється на всій території України й зберігається за земельною ділянкою протягом усього часу її існування. Кадастровий номер підтверджує факт реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (ДЗК).

Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів: НКЗ : НКК : НЗД, де НКЗ – номер кадастрової зони, НКК – номер кадастрового кварталу, НЗД – чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу

Кадастровий номер присвоюють земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої чи зміни користувача кадастровий номер залишається той же.  Новий кадастровий номер присвоюється земельній ділянці в разі її поділу чи об’єднання. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці. Також кадастровий номер скасовується, коли протягом одного року з дня реєстрації земельної ділянки в ДЗК не було зареєстровано речове право на неї з вини заявника.

На сьогодні кадастровий номер є обов’язковим для визнання земельної ділянки об’єктом цивільних прав. Кадастрові номери земельних ділянок зазначаються в рішеннях органів державної влади, місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи користування, зміну їхнього цільового призначення, визначення нормативної грошової оцінки, про затвердження документації із землеустрою.

Державну реєстрацію земельної ділянки, наслідком якої є присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, здійснюють державні реєстратори Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.