Національний банк України 7 червня 2016 року  ввів в обіг монету номіналом п’ять гривень із нейзильберу, присвячену 200-річчю початку здійснення астрономо-геодезичних робіт на об`єкті Геодезичної дуги Струве.

       Геодезична дуга Струве – тріангуляційні вимірювальні пункти, які використовували для визначення параметрів Землі, її форми та розміру, унікальний об`єкт списку Світової спадщини ЮНЕСКО – перша в історії ЮНЕСКО науково-технічна пам’ятка культури, що проходить через 10 країн Європи (зокрема й Україну). Створив цей унікальний об`єкт видатний астроном Фрідріх Струве.

                                                                 мон

       На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний герб України, ліворуч півколом напис «Україна», під яким – рік карбування монети «2016». Унизу вказаний номінал 5 гривень і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. На дзеркальному тлі зображено геодезичний прилад теодоліт, праворуч від нього – схематична тріангуляція та назви країн, через які проходить дуга Струве: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Росія, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, Молдова. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Струве, праворуч від якого написи півколом: «Геодезична дуга Струве», «1816–1855 роки» (у цей період проводили вимірювання). Ліворуч від портрета – стилізована композиція: на тлі географічної карти дуга Струве та написи: «Фугленес», «2822 км» (угорі) й «Стара Некрасівка» (унизу).

      Художник монети – Микола Кочубей. Скульптори: Святослав Іваненко, Анатолій Дем’яненко.