Напрями Тема внутрішнього аудиту Найменування та Період діяльності, Період
з/п внутрішнього місцезнаходження за який проводиться проведення
  аудиту установи, в якій фінансовий аудит  внутрішнього
  проводиться аудит   аудиту
1 2 3 4 5 6
1 Фінансовий аудит та аудит відповідності Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності  правильності ведення бухгалтерського обліку, а також  дотримання актів законодавства, планів, процедур із питань стану збереження активів та управління державним майном. Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області                     18000, м.Черкаси,                    вул. Смілянська, 131 01.01.2014* по завершений період 2017 року Перше півріччя 2017 року
2 Фінансовий аудит  та аудит відповідності Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності  правильності ведення бухгалтерського обліку, а також  дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань оплати праці. Головнне управління Держгеокадастру у Черкаській області                     18000, м.Черкаси,                    вул. Смілянська, 131 01.01.2014* по завершений період 2017 року Перше півріччя 2017 року
3 Аудит ефективності Оцінка діяльності установи щодо виконання завдань, визначеними актами законодавства з питань організації та ведення діловодства, а також ризиків, які негативно впливають на результативність виконання цієї функції. Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області                     18000, м.Черкаси,                    вул. Смілянська, 131 01.01.2014* по завершений період 2017 року Перше півріччя 2017 року
4 Аудит ефективності Оцінка діяльності установи щодо виконання завдань, визначеними актами законодавства з питань роботи кадрової служби, а також ризиків, які негативно впливають на результативність виконання цієї функції. Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області                     18000, м.Черкаси,                    вул. Смілянська, 131 01.01.2014* по завершений період 2017 року Перше півріччя 2017 року