Повідомити про корупційне правопорушення

Шановний колего!

 У разі, коли вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

Викривачам корупції

Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно) 

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці в термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо в указаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, то начальник Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

 із зазначенням авторства 

Повідомлення підлягає перевірці в термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надають письмову відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення може бути подано:

  • письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області: вул. Смілянська, 131, м. Черкаси, 18000;
  • у скриньку для кореспонденції Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області;
  • електронною поштою на адресу cherkasy@land.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);
  • за цією онлайн формою;
  • на особистому прийомі громадян керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області;
  • за телефоном «гарячої» лінії Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області (0472) 55-50-35.

Відповідальним за розгляд реалізацію повноважень із захисту викривачів є сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області тел.: (0472) 55-50-35, електронна адреса: stopkor.ck@land.gov.ua

Надана викривачами інформація  використовуватиметься керівником Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області як джерело для ухвалення рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону керівник Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків і притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.