Петро Порошенко підписав законопроект №3006 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли». Про це йдеться на сторінці закону на сайті Верховної Ради України http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56342. Цей закон зокрема вдосконалює процедуру виявлення нерухомого майна в складі спадщини, яка може бути визнана судом відумерлою. Так, документ надає право на отримання у власність нерухомого майна, що перебуває в складі відумерлої спадщини, територіальній громаді за місцем розташування такого майна.

     Потреба в ухваленні такого закону виникла через те, що величезна кількість нерухомого майна, власники якого померли, не залишивши спадкоємців, роками перебуває у невизначеному стані, а процес визнання його відумерлою спадщиною здійснюється дуже повільно. Надто актуальною стає вказана проблема тоді, коли в складі такого майна є земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Оскільки облік таких земель не ведеться, офіційна статистика їхньої загальної площі відсутня. Але за деякими підрахунками – це майже 1,5 мільйона гектарів. З урахуванням того, що більшість таких земельних ділянок використовують не окремо, а в складі земельних масивів (полів), відсутність визначеності в їхній правовій долі не дає змоги офіційно оформити права користування ними, зокрема на умовах оренди. У результаті значну кількість площ таких земель або використовують без оформлення будь-яких прав за корупційними домовленостями з місцевою владою, або взагалі не використовують, вона заростає бур’янами. Від цього, насамперед, страждають місцеві бюджети, які позбавлені відповідних податкових надходжень.

     Вищевказаний законопроект визначає порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Спадковим реєстром, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром щодо виявлення нерухомого майна, яке повинно бути визнано відумерлою спадщиною, і повідомлення про це органів місцевого самоврядування.

    Також встановлено правило, за яким у разі смерті орендодавця до закінчення терміну дії договору оренди, такий договір вважається продовженим до держреєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку або до вступу в законну силу рішення суду про визнання спадщини відумерлою. Крім того, встановлена обов’язковість опублікування в Інтернеті відомостей про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою.

     У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем знаходження  спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Заяву про визнання спадщини відумерлою можуть також подати кредитори спадкодавця, а в разі, коли до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення, то й власники (користувачі) суміжних земельних ділянок. Тоді суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та за місцем знаходження нерухомого майна, що входить до складу спадщини.