Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння й користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Розмір плати за здану в оренду земельну ділянку (пай) визначає договір оренди. Базою для розрахунку цієї суми є нормативна грошова оцінка (НГО) земельної ділянки.

Річна сума платежу не може бути меншою 3% від нормативної грошової оцінки землі. Про це зазначено в статті 288 «Орендна плата» Податкового кодексу України. На сьогодні в Черкаській області середній розмір орендної плати за земельні паї становить 8,24% від нормативної грошової оцінки земель, переданих в оренду. Значення нормативної грошової оцінки земель щороку уточнюється на коефіцієнт індексації, який визначається відповідно до законодавства.

Орендну плату можуть сплачувати в грошовій і натуральній формах або їх поєднують, про що має бути зазначено в договорі оренди, укладеним між власником і користувачем паю. Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі» розмір орендної плати із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, термінів, порядку її внесення й перегляду та відповідальності за її несплату є однією з істотних умов договору оренди землі.