Кабінет Міністрів України розпорядженням від 30 листопада 2016 р. № 910-р забезпечив здійснення Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру покладених на неї функцій і повноважень Державної інспекції сільського господарства, яку ліквідують.

    Таке рішення надасть можливість Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру в повному обсязі виконувати функції щодо здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання й охорони земель усіх категорій і форм власності.