Кабінет Міністрів України під час засідання підтримав законопроект «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних».

Створення НІГД передбачено директивою ЄС INSPIRE, яка є обов’язковою для всіх країн-членів ЄС і кандидатів для вступу в ЄС, але гальмується відсутністю законодавчої бази з цього питання.

Прийняття законопроекту забезпечить встановлення правових основ створення, функціонування й розвитку Національної інфраструктури геопросторових даних, сприятиме забезпеченню потреб суспільства в різних сферах життєдіяльності й інтеграції України до європейської та глобальної інфраструктури геопросторових даних.

«Ми впритул наблизились до отримання законодавчого підґрунтя для створення, функціонування й розвитку НІГД та інтеграції в європейський геоінформаційний простір у рамках директиви INSPIRE. Завдяки розбудові НІГД органи державної влади, місцевого самоврядування та представники приватного сектору зможуть спиратись на повну й достовірну базу інформації для прийняття рішень щодо земельних відносин і розвитку територій, буде виключено дублювання робіт і витрат державного бюджету на створення геопросторових даних на різних рівнях, будуть забезпечені інформаційні потреби в сфері будівництва та інженерних вишукувань, екології, навігації, оборони й безпеки держави», – прокоментував ухвалення законопроекту перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці Фейсбук.

Для створення Національної інфраструктури геопросторових даних будуть використані наявні геопросторові дані та метадані, створені органами державного управління.

Геопросторові дані створюються за результатами топографо-геодезичної та картографічної діяльності, створення державних кадастрів, реєстрів усіх видів і моніторингу навколишнього природного середовища, передбачених видатками Державного бюджету на відповідний рік, враховуючи фінансові можливості.

Довідково

Національна інфраструктура геопросторових даних – це комплексна система, яка об’єднує десятки інформаційних шарів із важливими просторовими даними (рельєф, підземні/наземні комунікації, водні та лісові ресурси, інфраструктура, об’єкти нерухомості, статистична інформація, демографічні дані та ін.) на базі єдиної геодезичної та картографічної основ. Забезпечення широкого й зручного доступу до цієї інформації через єдиний геопортал дозволить багатьом галузям економіки й державним установам підвищити ефективність роботи, знизивши витрати на пошук даних.