Відповідно до положень Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» скасовано дозвільний документ – спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок.

З 26.11.2021 набула чинності нова редакція статті 533 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині настання адміністративної відповідальності за зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту. Разом з тим, шкода, заподіяна цим порушенням територіальними органами Держгеокадастру не нараховувалася.

З метою врегулювання вказаного питання Держгеокадастр розробив проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963», який прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 16 лютого 2022 року.

Вказані зміни до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963, дозволяють державним інспекторам у сфері державного контролю за використанням та охороною земель нараховувати шкоду, заподіяну псуванням земель, що відбулося в результаті проведення діяльності, пов’язаної з порушенням родючого шару ґрунту, що в свою чергу підвищить відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення у сфері охорони земель.