Кабінет Міністрів України 1 вересня 2023 року прийняв постанову № 938 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт», розроблену Держгеокадастром.

Цією постановою Уряду приведено відповідно до вимог Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» нормативно-правові акти у сфері діяльності, пов’язаної з впровадженням нормативно-правових та організаційних засад ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення.

Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт є невід’ємною складовою функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України. Належне ведення обліку забезпечить наповнення національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) відомостями та дозволить користувачам отримувати якісну топографо-геодезичну й картографічну інформацію.

Ведення державного обліку сприятиме уникненню дублювання топографо-геодезичних і картографічних робіт, підвищенню ефективності використання топографо-геодезичної і картографічної інформації, забезпеченню захисту держави та споживачів від неякісної топографо-геодезичної і картографічної інформації та продукції.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.