17 червня людство відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухами. Цей день покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024-р схвалено Концепцію боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Реалізація Концепції здійснюється протягом 2015-2020 років за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законодавством.

На сьогодні посушливі землі займають більш ніж 41% поверхні нашої планети. І ця цифра з кожним роком невпинно росте. Опустелювання несе загрозу існуванню більш ніж 1 млрд людей, що проживають у ста країнах світу, не кажучи вже про інші живі істоти.

У всьому світі проводять різноманітні заходи боротьби з цими процесами. І хоча донедавна Україні хвилюватись було нічого пустеля вже наступає й у нас.

До факторів, що сприяють поширенню аридизаційних процесів, належать кліматичні умови, низький рівень вологості ґрунту та діяльність людини: вирубування лісів і лісосмуг, навмисні пожежі, неефективне тваринництво, перевипас, недотримання сівозміни, надмірне застосування пестицидів, надлишковій обробіток ґрунту та ще низка причин, які можна довго перелічувати.

«Українські ґрунти гинуть через недостатню кількість зволоження та дефіцит живлення. Зменшується вміст гумусу, який передусім і визначає родючість ґрунтів. За останні 130 років українські землі втратили 30% гумусу», – каже Святослав Балюк, керівник Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського.

Основними шляхами розв’язання цієї проблеми є вдосконалення структури земельних угідь і напрямів господарської діяльності, зокрема: збільшення площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ), збільшення площі лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень відповідно до науково обґрунтованих показників із урахуванням регіональних особливостей і природно-кліматичних умов; зменшення площі орних земель; створення нових і збільшення площі наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Важливий аспект у вирішенні проблеми опустелювання – це збільшення площі природно-заповідного фонду. Розвиток природно-заповідного фонду України на сьогодні є одним із пріоритетних завдань країни. Об’єкти природно-заповідного фонду створюються для збереження й відтворення цінних природних комплексів, а на їхніх територіях обмежуються чи забороняють певні види господарської діяльності й установлють заповідний режим.

Також не зайвим буде нагадати землекористувачам, що перед землею у них є обов’язок – зберегти її родючість для нащадків. Дбайливе ставлення до землі потрібно популяризувати. Коли в суспільстві йде мова про споживання екологічно чистої сільськогосподарської продукції – це має лише спонукати товаровиробників до збереження родючості ґрунтів.