За інформацією ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії», на території Черкаської області розташовано 254 пункти Державної геодезичної мережі (ДГМ ) ІІІ класу.

Відповідно до результатів обстеження наявності та фізичного стану пунктів ДГМ України працівники Черкаського обласного Держгеокадастру сформували картки чергового обстеження й оновлення геодезичних пунктів і зробили їхні фотографії. Також складено карту-схему пунктів ДГМ ІІІ класу.

Структурні підрозділи Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області під час обстеження пунктів ДГМ ІІІ класу виявили, що збережено 142 пункти, 31 пункт знищений, 81 – потребує інструментального розшуку.

Раніше на території області працівники Держгеокадастру вже обстежили 32 пункти ДГМ І класу й 254 – ІІ класу.

Довідково:

Державна геодезична мережа поділяється на державну планову, висотну й планово-висотну мережі. Планова геодезична сітка складається з пунктів, взаємне планове положення яких визначають із найвищою точністю. Її поділяють на чотири класи – I, II, III, IV, які встановлюють за точністю вимірювання кутів і відстаней, довжиною сторін і порядком послідовного розвитку сітки.

Геодезична мережа – це система закріплених на земній поверхні геометрично зв’язаних між собою точок, положення яких визначене в прийнятій системі координат і висот. Закріплена на місцевості точка геодезичної сітки називається геодезичним пунктом.

Державна геодезична мережа (ДГМ) – основа для всіх видів геодезичних і топографічних робіт. Вона необхідна для створення єдиної системи координат і висот на території країни; детального вивчення фігури й гравітаційного поля Землі та їхніх змін у часі, виконання топографічних зйомок у єдиній системі координат і висот, надійного контролю якості топографо-геодезичних робіт, вирішення наукових і технічних завдань народного господарства.