Земельний фонд України станом на 1 січня 2016 року та динаміка його змін порівняно з 1 січнем 2015  року

   За 2015 рік площа сільськогосподарських земель в Україні зменшилася на 5100  га й станом на 01.01.2016 становила 42726,4  тис.  га проти 42731,5 тис. га на аналогічну дату 2015  року.

   Питома вага площі сільськогосподарських земель у загальній площі (території) України не змінилася й становить 70,8%.

   Найбільше скорочення площ пройшло в таких категоріях: пасовища (зменшення на 6,9 тис. га до 5434,1 тис. га), перелоги (зменшення на 5,7 тис. га до 233,7 тис. га) та сіножаті (зменшення на 0,9 тис. га до 2406,4 тис. га).

   Ліси й інші лісовкриті площі продовжують демонструвати динаміку до зростання: за 2015 рік збільшилися на 2,8 тис. га – до 10633,1 тис. гектарів. На них припадає 17,6% від загальної площі країни.

   Площа забудованих земель збільшилася на 2,5 тис. га до 2552,9 тис. га, зокрема під житловою забудовою – на 1,2 тис. га до 488,9 тис. гектарів. Землі промисловості збільшилися на 0,6 тис. га до 224,7 тис. га, землі комерційного й іншого використання – на 0,5 тис. га до 55,4 тис. гектарів.

   Незначне скорочення відбулося в категоріях землі громадського призначення (-0,4 тис. га до 281,3 тис. га), землі змішаного використання (-0,3 тис. га до 29,0 тис. га) та землі, які використовуються для технічної інфраструктури (-0,2 тис. га до 74,2 тис. га).

   Загальна площа території України – 60354,9 тис. гектарів. Площа земель (суші) становить 57928,5 тис. га, площа територій, покритих поверхневими водами, – 2426,4 тис. гектарів.

За матеріалами Держгеокадастру